ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่

นายปนัดธร  ชาติขูลู

ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

                  

ภาพกิจกรรม


ทำบุญเข้าพรรษาที่วัดชัยอัมพร บ้านม่วงดง

วันแม่แห่งชาติปี 2556


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
ที่ โรงเรียนบ้านม่วงดง  26 มิถุนายน  2557


กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด

                  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 62
  ระดับประถมศึกษา
ผลการแข่งขัน
 
                   


รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
         เป็นข้าราชการครููและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
         กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ 

                 

เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายงานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน
        หนองหานกุมภวาปี  ปี 2555

                 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   
        เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ดาวน์โหลด
     แบบบันทึกการศึกษาปฐมวัย