ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

คุณครูนันทพร  ลาวรรณ

คุณครูรุจิราภร  พานผา

คุณครูไพฑูรย์  สุวรรณภักดี                  

ภาพกิจกรรมเข้าพรรษาปีนี้ทำนักเรียนทำบุญที่วัดชัยอัมพร

วันแม่ปีนี้อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ที่ อบต.โคกกลาง  17  สิงหาคม  2555กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด

                  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 62
  ระดับประถมศึกษา
ผลการแข่งขัน
 
                   


รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
         เป็นข้าราชการครููและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
         กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ 

                 

เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายงานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน
        หนองหานกุมภวาปี  ปี 2555

                 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   
        เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ดาวน์โหลด
     แบบบันทึกการศึกษาปฐมวัย